Λογιστικό Γραφείο

Μηχανογράφηση – Μηχανοργάνωση Λογιστηρίων

Οργάνωση και μελέτη της μηχανοργάνωσης κάθε επιχείρησης, εκπαίδευση των στελεχών της σε θέματα μηχανογράφησης καθώς και επίβλεψη του λογιστηρίου της στη συνέχεια.

  • Μετατροπή χειρόγραφου συστήματος τήρησης βιβλίων σε πλήρως μηχανογραφημένο σύστημα.
  • Εφαρμογή Λογιστικού Σχεδίου στις επιχειρήσεις με βιβλία Γ’ κατηγορίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Γ.Λ.Σ. και τις ανάγκες του πελάτη.
  • Οργάνωση Αποθήκης
  • Η μηχανογράφηση και μηχανοργάνωση των επιχειρήσεων επιτυγχάνεται χρησιμοποιώντας σύγχρονο και αξιόπιστο ηλεκτρονικό εξοπλισμό και πάντοτε σε συνεργασία με τους έμπειρους τεχνικούς συμβούλους ΜΑΝΤΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ .