Λογιστικό Γραφείο

Λογιστικές Λύσεις

Ο όμιλος των εταιρειών ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.- ΕΥΡΩΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. σε συνεργασία με το γραφείο ΧΑΤΖΑΡΑ και την εικοσαετή πείρα τόσο στη εκπαίδευση των στελεχών του λογιστηρίου και των οικονομικών υπηρεσιών, όσο και στην παροχή λογιστικών υπηρεσιών, διαθέτουμε πλέον και οργανωμένο κλάδο παροχής φοροτεχνικών και νομικών υπηρεσιών.

Για να ανταποκριθεί στις ανάγκες της σύγχρονης επιχείρησής σας, γνωρίζουμε ότι η ομάδα μας απασχολεί άριστα εξειδικευμένη στελέχη τα οποία σε συνεργασία με το λογιστήριο και την οικονομική διεύθυνση της επιχείρησης είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν σύνθετα φοροτεχνικά προβλήματα.

Ο κλάδος φοροτεχνικών υπηρεσιών έχει οργανωθεί και λειτουργεί με σύγχρονο τρόπο, ο οποίος συνίσταται στη συγκροτείται ειδικά για κάθε επιχείρηση της ατομικής φοροτεχνικής της ομάδας. Η ομάδα αυτή αποτελείται από τα αναγκαία και εξειδικευμένα για κάθε περίπτωση στελέχη της ομάδας μας τα οποία σε συνεργασία μεταξύ τους θα καλύπτουν τις ανάγκες της επιχείρησης με τη συμβολή πάντα του λογιστηρίου και της οικονομικής διεύθυνσης και για όσο οικονομικό διάστημα κρίνεται αναγκαίο από τα υπεύθυνα στελέχη της επιχείρησης. Θέματα σοβαρά ή ιδιαιτέρου προβληματισμού αντιμετωπίζονται ”εν συμβουλίω” από την ολομέλεια στελεχών του τμήματος.

Γνωρίζουμε ότι έχετε ένα οργανωμένο λογιστήριο. Όμως η καθημερινότητα δημιουργεί πλείστα όσα προβλήματα, που πάνε πίσω τη δουλειά μας.

Αποτέλεσμα των προβλημάτων αυτών είναι να δημιουργούνται και δυσλειτουργίες σε κάθε λογιστήριο. Με δεδομένα τα παραπάνω προβλήματα το Λογιστικό-Φορολογικό Σχήμα προσφέρει τις παρακάτω υπηρεσίες:

Για όσο διάστημα χρειάζεστε από μερικές ημέρες μέχρι μερικούς μήνες. Όταν μας καλέσετε έρχονται έμπειρα στελέχη μας και παρέχουν βοήθεια σε όποιον τομέα από τους παρακάτω χρειάζεστε.

  • Έχουν μείνει πίσω οι καταχωρήσεις ; Βοηθάμε έμπειρα και αποτελεσματικά.
  • Έχετε ανάγκη από ελέγχους και συμφωνίες λογαριασμών ; Μπορούμε να βοηθήσουμε άμεσα και σύντομα χωρίς να μπερδευτούμε στην καθημερινότητα σας.
  • Έχετε προβλήματα στην εφαρμογή των ERP και στη μηχανογράφηση ; Μπορούμε να βοηθήσουμε και εκεί.
  • Αντιμετωπίζετε διάφορα προβλήματα, τα οποία γνωρίζετε να τα λύσετε αλλά δεν έχετε το χρόνο, λόγω της καθημερινότητας ;

ΕΜΕΙΣ μπορούμε να ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ με απόλυτη εγκυρότητα και εχεμύθεια.

ΠΡΟΪΟΝ

  1. μηνιαία παρακολούθηση σε ετήσια βάση συνδρομητικού χαρακτήρα για
    1. φοροτεχνικά οργανωτικά.
    2. νομικά.
  2. κατ’ αποκοπή λύσεις σε ιδιαίτερα θέματα.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Δυνατό σημείο είναι οι εισηγητές σεμιναρίων σε όλα τα εξειδικευμένα ζητήματα που αφορούν τη σύγχρονη επιχείρηση και η αξιοποίησή τους από την ομάδα εργασίας.

Το προσωπικό μας απαρτίζεται από ειδικούς και έμπειρους επιστήμονες που εξασφαλίζουν στην επιχείρηση τη σιγουριά και την αξιοπιστία των νόμων προς όφελος της. Η γνώση, η τιμιότητα και η εχεμύθεια είναι οι αρχές που μας διακρίνουν και αποτελούν τη βάση σε κάθε συνεργασία.