Λογιστικό Γραφείο

Κάτοικοι Εξωτερικού

Η πολυπλοκότητα των νόμων και η συνεχής αλλαγή αυτών δημιουργεί προβλήματα στους Έλληνες φορολογούμενους πόσο μάλλον για τους Κατοίκους Εξωτερικού.

Για το σκοπό αυτό, το γραφείο μας αναλαμβάνει την υποχρέωση για τους Κατοίκους Εξωτερικού:

  1. Να συντάσσει, υπογράφει και υποβάλλει, κατά περίπτωση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή στο σύστημα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών TaxisNet τις κάθε είδους φορολογικές δηλώσεις του φυσικού προσώπου.
  2. Να υποβάλει στο μητρώο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ή μέσω Taxisnet τις κάθε είδους μεταβολές επίσης δε να ορισθεί αντίκλητος από το γραφείο μας στη Δ.Ο.Υ. για φορολογικές υποθέσεις.
  3. Να παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη στην επιχείρηση σε θέματα λογιστικά, φορολογικά, και εργατικής – ασφαλιστικής νομοθεσίας.
  4. Να παρέχει γραπτά ή προφορικά ενημέρωση, αντλούμενη από πηγές συναφείς για το παραπάνω αντικείμενο.
  5. Να προβεί σε ασφαλιστική ή φορολογική τακτοποίηση οιονδήποτε εκκρεμοτήτων προκύψουν και ζητηθούν από τον Κάτοικο Εξωτερικού