Λογιστικό Γραφείο

Εκπαίδευση – Σεμινάρια

Την συνεχιζόμενη κατάρτιση των ανθρωπίνων πόρων μέσω της οργάνωσης εξειδικευμένων σεμιναρίων που πραγματοποιούνται είτε ενδοεπιχειρησιακά είτε στις δικές μας υποδομές εκτός ωραρίου εργασίας. Η υψηλού επιπέδου εκπαίδευση για είκοσι συνεχή χρόνια που παρέχεται μέσω των εταιρειών ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧNΙΚΗ ΑΕ και ΕΥΡΩΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ, πελάτες και συνεργάτες μας, υποστηρίζεται από εξειδικευμένους επιστήμονες και οι οποίοι γνωρίζουν άριστα την εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ., του Ε.Γ.Λ.Σ. και του Φ.Π.Α. στη λειτουργία της μηχανογράφησης και αφορά τους τομείς:

  • Ελεγκτικής- Γενικής Λογιστικής
  • Εμπορικής Διαχείρησης- Αναλυτικής Λογιστικής
  • Φορολογικών Θεμάτων
  • Κοστολογικών Συστημάτων
  • Μισθοδοσίας Man Power
  • MS Office 2000
  • Tεχνικές Πωλήσεων