Λογιστικό Γραφείο

Ασφάλειες

  • Ασφάλειες ζωής
  • Ασφάλειες πυρός
  • Ασφάλειες ατυχημάτων
  • Ασφάλειες αυτοκινήτων
  • Ασφάλειες κλοπής
  • Συνταξιοδοτικά προγράμματα
  • Αποταμιευτικά προγράμματα

Ο Υπεύθυνος Ασφαλειών κ. ΚΑΡΥΣΤΙΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ συνεργάζεται πολλά χρόνια με τις μεγαλύτερες εταιρείες ασφάλισης . Είναι λοιπόν σε θέση να δώσει τις καλύτερες λύσεις για εσάς, την οικογένεια και την επιχείρησή σας σε θέματα ασφάλισης οποιαδήποτε στιγμή το